Roztok extrémne horkej chuti na odradenie od nežiadúceho žuvania, hryzenia a olizovania

Zloženie: Rosemarini aetheroleum, denatonii benzoas. Pomocné látky: Propylénglycolum, Benzalkonii chloridum, Aqua demin.steril.q. s. Charakteristika: Rýchlo účinkujúci roztok extrémne horkej chuti slúžiaci na odradenie psov od nežiadúceho hryzenia, olizovania svrbivých ložísk, rán a žuvania obväzov. Zároveň sa môže použiť na odradenie ohrýzania nábytku, kobercov, závesov a rôznych predovšetkým drevených predmetov. Prípravok je bezpečný. Je nedráždivý a vykazuje len minimálnu toxicitu. Použitie: Zabránenie poškodzovaniu problémových častí povrchu tela a vonkajších predmetov. Cieľová kategória zvierat: Spoločenské zvieratá. Spôsob aplikácie: Postriekať miesta ktoré chceme ochrániť zo vzdialenosti 10- 20 cm. Zabrániť vniknutiu prípravku do očí a orálnej dutiny. Aplikovať podľa potreby.Upozornenie: Neaplikovať na otvorené rany, len na ich okolie. Po podaní sa odporúča dôkladné umytie rúk a predmetov, ktoré prišli do kontaktu s prípravkom. Spôsob uchovávania: Pri teplote 15- 25 °C. na suchom mieste a mimo dosahu detí a domácich zvierat. Doba použiteľnosti: 36 mesiacov . Po prvom otvorení minúť do 90 dní. Likvidácia obalov a nespotrebovaných zvyškov prípravku: Podľa platných predpisov. Len na vonkajšie použitie.
Len pre zvieratá.