Naša spoločnosť ANIMED s.r.o. je mladou dynamicky sa rozvíjajúcou firmou so zameraním sa na výrobu a distribúciu veterinárnych liečiv a prípravkov. Sídlime v malebnom historickom stredoslovenskom meste Zvolen. Prvé naše výrobky sme uviedli na trh v júni 2012. Postupne sme rozšírili svoj sortiment na dnešných cca. 40 veterinárnych liečiv a prípravkov.

ANIMED  s.r.o. Od roku 2013 vlastníme medzinárodný Certifikát GMP pre správnu výrobnú prax (Certificate of GMP compliance of a manufacture). Najvýznamnejšou prioritou našej spoločnosti je výskum a vývoj. Naše prípravky vyvíjame spôsobom ”veterinári veterinárom”, resp. “na pomoc veterinárnej praxi”. Našou filozofiou je ponúknuť efektívne inovatívne riešenia pre veterinárnych lekárov pre ochranu zdravia a zachovanie dobrých životných podmienok zvierat. Myslíme si, že veterinárny lekár je a mal by zostať dominantnou autoritou pre splnenie či obhájenie požiadaviek a očakávaní majiteľov a chovateľov domácich zvierat. Naše aktivity sú zamerané predovšetkým na ochranu a posilnenie zdravia našich štvornohých pacientov pri rešpektovaní ich fyziologických potrieb v súlade so špecifickými rozdielmi každého jednotlivca.

Hospodárske zvieratá, kone, psy, mačky, či rôzne exotické “tvory” nemajú vždy rovnaké potreby či požiadavky, preto sa snažíme v každom ohľade pri výbere a zostavovaní našich produktov brať do úvahy ich fyziologické odlišnosti. Zároveň sa snažíme postupne zaplňovať medzery v širokom spektre potrieb a tak postupne ponúkať kompletný rad produktov pre zvládnutie konkrétnej nozologickej problematiky. Budeme radi, ak postupne dokážeme ponúknuť komplexné a jednoznačné riešenia problémov, s ktorými bojujú veterinárni lekári a majitelia domácich zvierat. Pre výrobu našich produktov používame len kvalitné a overené suroviny z dôvodu minimalizácie možných vedľajších efektov. Budeme radi, ak bude naša práca priaznivo prijatá a prispeje k optimalizácii fyzického aj duševného zdravia našich domácich miláčikov, ale aj k spríjemneniu životného prostredia všetkých nás žijúcich s nimi v harmonickom spolužití.

Naše ciele:

  • tam, kde je to možné, nahradiť chemické farmaceutické suroviny surovinami z prírodných zdrojov.
  • obalový materiál používaný pre naše produkty vyberať spôsobom, ktorý umožňuje maximálne rešpektovať jeho recyklovateľnosť, resp. biologickú rozložiteľnosť.
  • zabezpečiť, aby sa pri používaní našich produktov neobjavil žiaden negatívny vplyv na životnéprostredie a bojovať proti jeho zamoreniu toxickými látkami.
  • minimalizovaním odpadových látok pri výrobe našich produktov a zamedzením akéhokoľvek úniku do vonkajšieho prostredia, maximálne dodržiavať ekologický program.