Akaricxídny prostriedok na diagnostiku a liečbu varoózy včiel

Charakteristika: Využitie makroprvkov a mikroprvkov v tekutej forme zabezpečuje až o 80% vyššie využitie oproti podaniu vo forme tuhej . Okrem toho k spracovaniu iontovej formy v organizmoch zvierat dochádza oveľa rýchlejšie, čoho dôsledkom je nielen vyšší účinok, ale aj nižšie náklady na výživu. Prípravok Aquamin zabezpečuje príjem najdôležitejších makroprvkov a mikroprvkov v optimálnej forme pre stavbu tela a pre zabezpečenie dôležitých fyziologických procesov v organizme . Odporúča sa podávať všade tam , kde chceme dosiahnuť optimálnejší rast , kvalitnejšiu reprodukciu a intenzívnejšiu znášku. Garantované zloženie: 1 l prípravku obsahuje minimálne: Ca 40 g, P 20g, Mg 1,2 g, Na 2,0 g, K 0,5 g, J 0,4 g, Fe 0,5 g, Zn 0,4 g, Mn 0,3 g, Cu 0,2 g, Co 0,1 g, Se 0,0,05 g. Cieľový druh zvierat: HD, kone,malé prežúvavce, ošípané, hydina, králiky, holuby a exotické zvieratá. Dávkovanie: Všeobecná dávka: 1ml/10-20 kg ž. hm. denne .V čase intenzívneho rastu alebo rekonvalescencie je možné dávku zdvojnásobiť. Hromadné dávkovanie: 1 l na 100 l pitnej vody. Prednosti použitia:Cicavce všeobecne: Prevencia rachitídy, osteomalácie, degeneratívnych procesov skeletu, dystrofie, zlepšenie metabolizmu a reprodukčných ukazovateľov. Doplnenie úbytku minerálnych látok počas gravidity a laktácie. Hydina: Predĺženie znášky, spevnenie kostí a kĺbov, zvýšenie kvality vaječnej škrupiny. Exoty: Priaznivý vplyv na kvalitu peria a vaječnej škrupiny. Čas použiteľnosti: 24 mesiacov v originálnom obale. Po prvom otvorení minúť do 30 dní. Ochranná lehota: Bez ochranných lehôt Spôsob skladovania: Pri teplote 15-25°C. Chrániť pred mrazom. Uchovávať mimo dosahu detí. Poznámka: Prípravok nepodávať priamo zamiešaný v pitnej vode. Odporúčanú dávku je vhodné podať do pitnej vody v množstve zodpovedajúcom bežnej dennej spotrebe. Balenie: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l. Upozornenie: Minerálny doplnok . Prípravok nie je náhradou plnohodnotnej stravy. Len pre zvieratá.