Rehydratačný a posilňujúci prípravok pre psy a mačky upravujúci nepomer elektrolytov a deficit tekutín v organizme pri ich zvýšenej spotrebe.

Zloženie: Natrium chloratum 0,585g, Kalium chloratum 0,745g, Natrium hydrogencarbonicum 0,840g, Maltodextrinum 7,780g, Glucosum 17,550g. Popis prípravku: Biely až slabo žltý kryštalický prášok. Druh zvierat: Všetky kategórie záujmových zvierat. Charakteristika: Rehydratačný a posilňujúci prípravok upravujúci deficit tekutín a nepomer elektrolytov v organizme pri ľahkom a stredne ťažkom stupni dehydratácie spôsobenej akútnym hnačkovým ochorením, stratami tekutín a elektrolytov zapríčinených ľahkým resp. občasným zvracaním, stratami tekutín spôsobených operačnými zákrokmi a nadmernou fyzickou záťažou. Prípravok zaisťuje optimálne koncentrácie sodíka, draslíka ,bikarbonátu a glukózy pre úpravu nadmerných strát tekutín. Roztok vytvorený rozpustením jedného 27,5 g sáčku v 500 ml nápoja zabezpečuje 40 mmol/l sodíka , 20 mmol/l draslíka , 20 mmol/l bikarbonátu, 40 mmol/l chloridov, 86,5 mmol/l maltodextrínu a 195 mmol/l glukózy. Indikácie:Obnovenie acidobázickej rovnováhy organizmu vyrovnaním vodných a elektrolytových strát Na, K, bikarbonátu a chloridov spolu s ľahko využiteľnou energiou (maltodextrín, glukóza) pri indikáciách ako sú hnačkové stavy, straty tekutín z tepla , nedostatočný príjem tekutín, inapetencia, systémové hnačkové ochorenia, stavy vyčerpanosti po pôrodoch, chirurgických zákrokoch, športových výkonoch a iných záťažových stavoch organizmu. Na vyrovnanie strát tekutín a elektrolytov pri ľahkom alebo menej častom zvracaní. V prípadoch stáleho zvracania je vhodné uprednostniť parenterálne podávanie elektrolytov. Je vhodný na podávanie pri prechode z parenterálnej na enterálnu výživu. Spôsob podania: Podáva sa perorálne. Dávkovanie: Jedno originálne balenie prípravku (27,5g) sa rozpustí v 0,5-1 l nápoja a mieša sa až do úplného rozpustenia. Potrebné denné množstvo elektrolytového roztoku závisí od stupňa strát tekutín a od hmotnosti pacienta a malo by sa podávať namiesto vody počas celého dňa. Čistú vodu podávame len pacientovi, ktorý prijal potrebné denné množstvo nápoja. Upozornenie: Pripravený roztok treba spotrebovať do 24 hodín. Podávanie prípravku nie je vhodné v prípadoch nefunkčného tráviaceho traktu , pri permanentnom zvracaní a pri anúrii. Veľkosť balenia: 27,5 g , 275 g. Čas použiteľnosti: 24 mesiacov. Ochranná lehota: Bez ochrannej lehoty. Spôsob uchovávania: Pri teplote 15-25°C, v suchu, chrániť pred svetlom. Uchovávať mimo dosahu detí. Len pre zvieratá. Bez predpisu veterinárneho lekára.