Perorálne stomachikum, digestívum a ruminatórium pre prežúvavce, ošípané a psy

Zloženie: Natrii propionas 120g,Calcii propionas 95 g, Mangani sulfas monohydricum 0,5 g, Cupri sulfas pentahydricum 0,25g,Ferri sulfas hexyhydricum 0,0625 g, Cobalti chloridum hexahydricum 0,025g, Zinci sulfas heptahydricum 0,025 g, Monohydrát laktózy ad 250 g. Popis prípravku: Biely až žltkastý hydroskopický prášok s ojedinelými farebnými kryštálikmi minerálnych solí. Druh a kategória zvierat: HD, teľatá, ovce, kozy, ošípané a psy Charakteristika: Veterinárny prípravok je určený na podporu funkcií predžalúdkov u prežúvavcov ako stomachikum a digestívum podporuje tráviacu činnosť, sekréciu a motoriku tráviaceho traktu u ošípaných, psov. Oblasť použitia: Dysfunkcia u prežúvavcov, preplnenie, paréza bachora vznikajúca z použitia nadmerného množstva krmiva, pri náhlej zmene kŕmenia, pri nevyváženej kŕmnej dávke a pri nadmernom skrmovaní ľahko stráviteľných glycidov, resp. pri rýchlom prechode na tieto krmivá,pri nevyhovujúcej štruktúre krmív (malá veľkosť častíc/,na začiatku laktácie, jednoduchá indigescia, atónia bachora, intoxikácie z krmív,primárna acetonémia, ketonúria alebo hypoglykémia. Podporná terapia pri steatózach pečene, otrave amoniakom, tympániách, popôrodnej paréze a iných ochoreniach spôsobených nedostatkom minerálnych látok, počas antibiotickej terapie, dehydratačných stavoch, rachitíde. Kontraindikácie: Nepriechodnosť tráviacej trubice pri podaní prípravku sondou. Nežiadúce účinky: Nie sú známe Spôsob podania: Podáva sa dobre rozpustený v teplom nápoji u dobytka pažerákovou sondou priamo do bachora alebo fľaše do ústnej dutiny alebo zamiešaný v krmive, u ošípaných a psov z fľaše do .ústnej dutiny alebo zmiešaný v krmive. Dávkovanie: Dospelý dobytok 2x denne 100-125 g (cca1/2 sáčku/ po dobu 2-5 dní U ostatných zvierat sú dávky úmerne menšie podľa hmotnosti. Ochranná lehota: Bez ochrannej lehoty, Veľkosť balenia: 75g,250g,1 kg, 5 kg Spôsob uchovávania: Pri teplote do 25 °C, v suchu. Chrániť pred svetlom! Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí! Čas použiteľnosti: 24 mesiacov v uzavretom obale. V otvorenom obale spotrebovať do 28 dní. Po rozpustení v pitnej vode spotrebujte do 24 hodín. Označenie: Len pre zvieratá Bez predpisu veterinárneho lekára