Tekutý perorálny vitamínový prípravok

Zloženie:Menadiolum ( Vitamín K3) 20 mg v 1 ml prípravku. Pomocné látky: Polysorbát 80 , kyselina sorbová , pyrosiričitan sodný, demineralizovaná sterilizovaná voda . Popis prípravku: Perorálny roztok žltkastej až oranžovožltej farby. Druh zvierat: Všetky kategórie domácich a spoločenských zvierat. Charakteristika: Vitamín K je nevyhnutný pri syntéze hemokoagulačných faktorov a proteínov. Dôsledkom hypovitaminózy vit. K nastáva porucha krvnej zrážavosti. Menadiol( vitamín K3) je syntetický derivát vitamínu K vo forme sodnej soli esteru kyseliny fosforečnej rozpustný vo vode. Je známy predovšetkým ako faktor podieľajúci sa svojiím biologickým účinkom na systéme krvnej zrážanlivosti. Indikácie: Zvýšená krvácavosť v dôsledku zníženia zrážanlivosti krvi (hemoragický syndróm), všetky druhy vnútorného krvácania, prevencia krvácania na podklade hypokoagulability vyvolanej hypovitaminózou K. Hemoragické komplikácie pri liečbe nepriamymi antikoagulanciami. Prevencia pred pôrodom pre zabezpečenie matky a plodu pred krvácaním,hypokoagulabilita pri dlhodobej liečbe sulfónamidmi , antibiotikami , salicylátmi a pod., pri ochoreniach čriev spojených s malabsorbciou, podporná liečba pri kokcidióze. Antidotum pri požití kumarínových látok. Spôsob podania: Podáva sa perorálne. Dávkovanie: Hydina: všeobecnú dávku 2,5,ml-5ml/100kg ž.hm.pri hromadnom dávkovaní Cicavce: 2-4ml/100 kg ž.hm. Exoty: 1-2 kvapky na 100ml pitnej vody Psy a mačky: -jednorazovo pri otrave kumarínom - 1ml/20kg ž.hm. -prevencia pred krvácaním: 1ml/50kg ž.hm. Upozornenie: Medikovaný nápoj nemá byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu. Nepodávať spolu v kombinácii s inými prípravkami. Čas použiteľnosti: 24 mesiacov. Po nariedení spotrebovať do 12 hodín. Ochranná lehota: Bez ochrannej lehoty. Spôsob uchovávania: Pri teplote od 15- 25° C, v suchu. Chrániť pred svetlom. Len pre zvieratá!
Bez predpisu veterinárneho lekára.